COVID-19 and Food Safety FAQ: Is Coronavirus a Concern at Grocery Stores? (Mandarin Chinese)

The virus that causes COVID-19

This is the Mandarin Chinese translation of FSHN20-20/FS348, COVID-19 and Food Safety FAQ: Is Coronavirus a Concern at Grocery Stores? It provides answers to a few frequently asked questions regarding COVID-19 and grocery stores. Written by Natalie Seymour, Mary Yavelak, Candice Christian, and Ben Chapman, and published by the UF/IFAS Food Science and Human Nutrition Department.
https://edis.ifas.ufl.edu/fs391

Is Coronavirus a Concern on Fresh Produce? (Mandarin Chinese)

The virus that causes COVID-19

This is the Mandarin Chinese translation of FSHN20-22/FS350, Is Coronavirus a Concern on Fresh Produce? It provides guidance relevant to COVID-19 regarding handling and consumption of fresh produce. Written by Natalie Seymour, Mary Yavelak, Candice Christian, and Ben Chapman, and published by the UF/IFAS Food Science and Human Nutrition Department.
https://edis.ifas.ufl.edu/fs389

COVID-19 Preventative Measures: Do-It-Yourself Cloth Face Coverings (Mandarin Chinese)

The virus that causes COVID-19

This is the Mandarin Chinese translation of FSHN20-31/FS373, COVID-19 Preventative Measures: Do-It-Yourself Cloth Face Coverings. It provides guidance for making and caring for facemasks. Written by Natalie Seymour, Mary Yavelak, Candice Christian, and Ben Chapman, and published by the UF/IFAS Food Science and Human Nutrition Department.
https://edis.ifas.ufl.edu/fs390

COVID-19 and Food Safety FAQ: Is Coronavirus a Food Safety Issue? (Mandarin Chinese)

The virus that causes COVID-19

This is the Mandarin Chinese translation of FSHN20-18/FS341, COVID-19 and Food Safety FAQ: Is Coronavirus a Food Safety Issue? It provides guidance related to COVID-19 regarding food production, handling, and packaging. Written by Natalie Seymour, Mary Yavelak, Candice Christian, and Ben Chapman, and published by the UF/IFAS Food Science and Human Nutrition Department.
https://edis.ifas.ufl.edu/fs387

COVID-19 and Food Safety FAQ: Is Coronavirus a Concern with Takeout? (Mandarin Chinese)

The virus that causes COVID-19

This is the Mandarin Chinese translation of FSHN20-22/FS349, COVID-19 and Food Safety FAQ: Is Coronavirus a Concern with Takeout? It provides answers to frequently asked questions regarding COVID-19 and takeout food. Written by Natalie Seymour, Mary Yavelak, Candice Christian, and Ben Chapman, and published by the UF/IFAS Food Science and Human Nutrition Department.
https://edis.ifas.ufl.edu/fs388

COVID-19 Preventative Measures: What to Do If You Are Sick (Mandarin Chinese)

The virus that causes COVID-19

This is the Mandarin Chinese translation of FSHN20-17/FS340, COVID-19 Preventative Measures: What to Do If You Are Sick. It provides guidance for seeking medical attention, staying away from others, and avoiding infecting others. Written by Natalie Seymour, Mary Yavelak, Candice Christian, and Ben Chapman, and published by the UF/IFAS Food Science and Human Nutrition Department.
https://edis.ifas.ufl.edu/fs386

Etalaj fwi, legim ak lòt pwodwi agrikòl nan peryòd COVID-19: kisa machann yo ka fè pou pwoteje tèt yo ok kliyan yo

The virus that causes COVID-19

Agrikiltè ak kliyan yo pa dwe ale kote yo etale fwi, legim ak lòt pwodwi agrikòl pou vann si yo gen sentòm COVID-19 la, oswa si yo ta antre an kontak ak yon moun ki malad. Nenpòt moun ki ta gen sentòm yo ap kite espas sa a.
This new 2-page publication of the UF/IFAS Food Science and Human Nutrition Department is the Haitian Creole translation of FSHN20-28, COVID-19 and Farm Stands: Steps for Farm Stand Operators. Written by Natalie Seymour, Mary Yavelak, Candice Christian, and Ben Chapman (all of NCSU) and translated by Emmanuel Duvalsaint.
https://edis.ifas.ufl.edu/fs384

Sekirite alimante ak COVID-19 : Kesyon yo poze souvan : Eske kowona viris se yon pwoblem nan pwodiksyon fwi ak legim

The virus that causes COVID-19

Nan moman sa a, CDC, FDA ak USDA pa rapòte okenn ka maladi ki ta sigjere kowona viris la ka transmèt sòti nan manje oswa nan anbalaj pwodwi alimantè. Rechèch ki fèt sou viris ki menm jan an tankou SARS ak grip montre risk transmisyon viris la pou l ta sòti nan yon manje fèb anpil. Pandan ke pa gen anpil enfòmasyon sou ki kantite tan viris la ka fè sou yon sifas, risk pou transmisyon an ta sòti nan yon manje fèb epi li pa ta dwe enkyete nou.
This new 2-page publication of the UF/IFAS Food Science and Human Nutrition Department is the Haitian Creole translation of FSHN20-23, COVID-19 and Food Safety FAQ: Is Coronavirus an Issue in Produce Production?. Written by Natalie Seymour, Mary Yavelak, Candice Christian, and Ben Chapman (all of NCSU) and translated by Emmanuel Duvalsaint.
https://edis.ifas.ufl.edu/fs383

COVID-19 mezi prevantif: mas an twal pou anplwaye ki nan sekte alimante

The virus that causes COVID-19

Daprè CDC, yon metòd efikas pou kwape pwopagasyon maladi enfektye sa a se lè w kouvri visaj ou ak yon twal oswa w mete yon mas an twal. Yo itilize mas an twal yo pou kouvri bouch ak nen yon moun ki enfekte oswa ki ta ka enfekte si l pran viris la lè yon moun ap touse, estènen oswa nan yon konvèsasyon nòmal. Mas an twal yo bay bon jan pwoteksyon si yo 1) bon kalite 2) mete yo byen 3) sèvi ak yo byen. Lè w mete yon mas an twal, li ka diminye ris men li pa bay yon pwoteksyon total kapital. Nou dwe swiv lòt metòd pou diminye ris yo tankou: pa rete pre yonn ak lòt, lave men nou, itilize sanitzè/dezenfektan pou men epi evite manyen je w, nen w ak bouch ou.
This new 2-page publication of the UF/IFAS Food Science and Human Nutrition Department is the Haitian Creole translation of FSHN20-33, COVID-19 Preventative Measures: Cloth Face Coverings for Food Employees. Written by Natalie Seymour, Mary Yavelak, Candice Christian, and Ben Chapman (all of NCSU) and translated by Emmanuel Duvalsaint.
https://edis.ifas.ufl.edu/fs382

COVID-19 Preventative Measures: Facemasks and Cloth Face Coverings

The virus that causes COVID-19

These five new flyers in the COVID-19 Preventative Measures series, written by Natalie Seymour, Mary Yavelak, Candice Christian, and Ben Chapman of NC State University, provide guidance on the benefits and proper use of facemasks and cloth face coverings in nonmedical settings, including for food employees. Published by the UF/IFAS Food Science and Human Nutrition Department.
https://edis.ifas.ufl.edu/fs371
https://edis.ifas.ufl.edu/fs372
https://edis.ifas.ufl.edu/fs373
https://edis.ifas.ufl.edu/fs374
https://edis.ifas.ufl.edu/fs375

COVID-19 and Farm Stands: Steps for Farm Stand Operators

The virus that causes COVID-19

This new flyer, written by Natalie Seymour, Mary Yavelak, Candice Christian, and Ben Chapman (NCSU) and published by the UF/IFAS Food Science and Human Nutrition Department, provides information on best practices, communication with customers, and cleaning and disinfection for farm stand operators. The original version of this flyer was published at https://foodsafety.ces.ncsu.edu/covid-19-resources/.
https://edis.ifas.ufl.edu/fs370

COVID-19: Medidas preventivas: Lavando y desinfectando bolsas reutilizables

The virus that causes COVID-19

 • Limpiando y desinfectando bolsas de plástico y de náilon
 • Limpiando las bolsas de tela
 • Diluyendo cloro o lejía
 • This is the Spanish language version of FSHN20-24/FS354, COVID-19 Preventative Measures: Cleaning and Disinfecting Reusable Bags. The original version was published at https://foodsafety.ces.ncsu.edu/covid-19-resources/.
  https://edis.ifas.ufl.edu/fs368

  Preguntas Frecuentes del COVID-19 para Fincas “U-PICK”: Instrucciones para Gerentes de Fincas

  The virus that causes COVID-19

  *Buenas practicas
  *Comunicación con los clientes
  *Limpieza y desinfeccion
  *La buena noticia
  This new two-page article is the Spanish-language translation of FSHN20-15/FS338, COVID-19 FAQ for U-Pick Farms: Steps for Farm Managers.Written by Natalie Seymour, Mary Yavelak, Candice Christian, and Ben Chapman, translated by Fernando Alferez, and published by the UF/IFAS Food Science and Human Nutrition Department.
  https://edis.ifas.ufl.edu/fs358

  Preguntas frecuentes sobre el COVID-19 para los mercados agrícolas: Instrucciones para los mercados y administradores de mercados

  The virus that causes COVID-19

  *Las mejores prácticas
  *Comunicación
  *Limpieza y desinfección
  *Las buenas noticias
  This new two-page document is a Spanish-language translation of FSHN20-03/FS326: COVID-19 FAQ for Farmers Markets: Steps for Markets and Market Managers. Written by Natalie Seymour, Mary Yavelak, Candice Christian, and Ben Chapman, translated by Cesar Asuaje, and published by the UF/IFAS Food Science and Human Nutrition Department.
  https://edis.ifas.ufl.edu/fs362

  COVID-19 and Food Safety FAQ: Shopping and Handling Groceries

  The virus that causes COVID-19

  This new one-page flyer answers food safety questions about preventing COVID-19 transmission when grocery shopping and handling groceries. Written by Natalie Seymour, Mary Yavelak, Candice Christian, and Ben Chapman (NC State University Extension) and published by the UF/IFAS Food Science and Human Nutrition Department.
  https://edis.ifas.ufl.edu/fs367

  COVID-19: Seguridad de Alimentos: Me debo preocupar del coronavirus cuando voy al supermarcado?

  The virus that causes COVID-19

  ¿Me debo preocupar del coronavirus cuando voy al supermercado?
  ¿Me pudiera enfermar con el COVID-19 si toco alimentos o paquetes que han estado en contacto con este virus?
  ¿Cómo debo manipular las frutas y verduras?
  ¿Qué pasos puedo tomar para disminuir el riesgo de contaminación cuando voy al supermercado?
  ¿Qué está haciendo mi tienda para minimizar mi riesgo?
  This is a Spanish language version of FSHN20-20/FS348, COVID-19 and Food Safety FAQ: Is Coronavirus a Concern at Grocery Stores?, written by Natalie Seymour, Mary Yavelak, Candice Christian, and Ben Chapman (NC State University Extension), and published by the UF/IFAS Food Science and Human Nutrition Department.
  https://edis.ifas.ufl.edu/fs365

  COVID-19 seguridad de alimentos: Me debo preocupar del coronavirus y la comida para llevar?

  The virus that causes COVID-19

  ¿Me debo preocupar del coronavirus y la comida para llevar?
  ¿Cuáles son los riesgos con las comida para llevar o de autoservicio?
  ¿Qué riesgos hay con los alimentos entregados a domicilio?
  ¿Pudiera contagiarme con el COVID-19 si toco comida o paquetes expuestos al virus?
  ¿Qué pasa dentro de mi cuerpo si ingiero el coronavirus a través de alimentos?
  This is the Spanish language version of FSHN20-21/FS349: COVID-19 and Food Safety FAQ: Is Coronavirus a Concern with Takeout?, written by Natalie Seymour, Mary Yavelak, Candice Christian, and Ben Chapman (NC State University Extension), and published by the UF/IFAS Food Science and Human Nutrition Department.
  https://edis.ifas.ufl.edu/fs364

  COVID-19 Seguridad de alimentos: Es el coronavirus un problema de seguridad en los alimentos?

  The virus that causes COVID-19

  ¿Es el coronavirus un problema de seguridad en los alimentos?
  ¿Representa un riesgo de propagación del COVID-19 la comida que viene de otros países y estados afectados por este virus?
  ¿Es seguro comer en un establecimiento de comida que tenga un empleado infectado con el coronavirus?
  ¿Podría enfermarme con COVID-19 al tocar alimentos, paquetes de comidas o superficies que han estado en contacto con este virus?
  ¿Como deben manipularse los alimentos durante la pandemia de COVID-19?
  This is the Spanish language translation of FSHN20-18-Span/FS341: COVID-19 and Food Safety FAQ: Is Coronavirus a Food Safety Issue?, written by Natalie Seymour, Mary Yavelak, Candice Christian, and Ben Chapman (NC State University Extension), and published by the UF/IFAS Food Science and Human Nutrition Department.
  https://edis.ifas.ufl.edu/fs363

  COVID-19 preguntas frecuentes para servicios de comida: limpiando y desinfectando

  COVID19 virus

  ¿Qué desinfectantes se deben usar?
  ¿Cómo se deben tratar las superficies?
  ¿Cómo se deben mantener las áreas de autoservicio?
  ¿Qué debe hacer si un cliente ha sido diagnosticado con COVID-19?
  This is a Spanish language translation of FSHN20-13/FS336: COVID-19 FAQ for Food Service: Cleaning and Disinfection, written by Natalie Seymour, Mary Yavelak, Candice Christian, and Ben Chapman (NC State University Extension), and published by the UF/IFAS Food Science and Human Nutrition Department.
  https://edis.ifas.ufl.edu/fs361

  COVID-19: preguntas frequentes para huertas comunitarias: pasos para encargados de huertas y jardineros

  COVID19 virus

  This is the Spanish language version of FSHN20-19/FS342: COVID-19 FAQ for Community Gardens: Steps for Garden Managers and Gardeners, written by Natalie Seymour, Mary Yavelak, Candice Christian, and Ben Chapman (NC State University Extension), and published by the UF/IFAS Food Science and Human Nutrition Department.
  https://edis.ifas.ufl.edu/fs360